ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (แบบจุ่ม)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

ปริมาณสินค้า (Quantity)

i+LAB Methamphetamine Test Strip , cut off 1000 ng/ml

  • ใช้ในการตรวจเบื้องต้น (Screening test) เพื่อหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
  • ปริมาณที่น้อยที่สุดที่ชุดทดสอบสามารถตรวจพบคือ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ng/ml)
  • เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโน (Immunoassay) เชิงคุณภาพ
  • ทำการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียว
  • สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ภายในเวลา 1-10 นาที
  • ค่าความไว 94.44% ความจำเพาะ 94.67% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS
Powered by MakeWebEasy.com