COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Professional use only)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : COVG10S-L

reOpen Test

หมวดหมู่ : COVID-19 COVID-19 Antigen Rapid Test

Ordering

 • COVG10S-L25 Test Kits / Box (แนะนำให้ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์) สำหรับเก็บตัวอย่างจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab)

อย : T 6400389

 • COVG10S-L ชุดตรวจ 25 Tests/กล่อง ชนิดไม้ยาว (Professional use : Nasopharyngeal/Nasal Swab) แนะนำให้ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์
  ราคาเริ่มต้น  กล่องละ 925 บาท (37 บาท/Test)

 

Document : 

 

ชุดตรวจ reOpenTest ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคภายนอกร่างกาย โดยชุดตรวจสามารถตรวจจับแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรน่า (SARS-CoV-2 antigen) จากตัวอย่างที่เก็บจากโพรงจมูกส่วนหน้าของผู้ที่สัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ชุดตรวจนี้สามารถช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เบื้องต้น สามารถใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องทดสอบหาเชื้อ ชุดตรวจจะแสดงผลการตรวจเบื้องต้น โดยผลตรวจที่เป็นลบไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อ และไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการรักษาหรือการตัดสินใจด้านการจัดการอื่นๆ ผลตรวจที่เป็นลบต้องนำไปพิจารณาร่วมกับการสังเกตุอาการทางคลินิก ประวัติของผู้ป่วย และข้อมูลการระบาดของโรค

หลักการทำงานของชุดตรวจ
ชุดตรวจ reOpenTest ประกอบไปด้วยแผ่นเมมเบรนซึ่งถูกเคลือบด้วยแอนติบอดี้สำหรับการตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรน่า (anti-SARS-CoV-2 antibody) ตรงตำแหน่งทดสอบ (T) และแอนติบอดี้ที่จำเพาะกับ IgY (mouse monoclonal anti-chicken IgY) ตรงตำแหน่งควบคุม (C)  ในชุดทดสอบนี้จะมีแอนติบอดี้ที่ติดตัวให้สัญญานสี (Gold conjugate) 2 ตัว ได้แก่ 1. แอนติบอดี้ IgG ซึ่งจำเพาะกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (human IgG specific to SARS-CoV-2 Ag gold conjugate) และ 2. แอนติบอดี้ IgY (chicken IgY gold conjugate) เป็นตัวควบคุม ซึ่งหลังจากหยดตัวอย่างลงไป แอนติบอดี้ที่ติดตัวให้สัญญานสีทั้งสองจะเคลื่อนผ่านแผ่นเมมเบรนด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิค และหากมีแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรน่า จะทำปฏิกิริยาจับกับแอนติบอดี้ IgG ที่ติดตัวให้สัญญานสีและจับกับแอนติบอดี้ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัสโคโรน่า เกิดแถบสีแดงตรงตำแหน่งทดสอบ (T)  และแอนติบอดี้ IgY ที่ติดตัวให้สัญญานสีจะทำปฏิกิริยาจับกับแอนติบอดี้ที่จำเพาะ เกิดแถบสีแดงตรงตำแหน่งควบคุม (C)  ตามลำดับ ก่อนทำการทดสอบ ไม่ควรมีแถบสีปรากฏที่ตำแหน่ง T หรือ C และระหว่างการทดสอบทุกครั้งควรปรากฎแถบสีที่ตำแหน่ง C เพื่อยืนยันว่าชุดตรวจสามารถทำงานได้ตามปกติ

น้ำยาและอุปกรณ์ที่มีในชุดตรวจ

 1. ตลับชุดตรวจ พร้อมสารกันชื้น 1 ซอง บรรจุในซองฟอยล์
 2. น้ำยาสกัดตัวอย่าง 400 ไมโครลิตร 1 หลอด
 3. หลอดสกัดตัวอย่าง พร้อมฝาสำหรับหยด 1 หลอด
 4. ไม้ swab เก็บตัวอย่างในช่องจมูก 1 อัน
 5. คู่มือการใช้งาน 1 ชุด

การควบคุมคุณภาพ
ชุดตรวจนี้ไม่มีตัวอย่างควบคุมทั้งผลบวกและผลลบ อย่างไรก็ตามควรนำตัวอย่างมาตรวจด้วยแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของการตรวจ นอกจากนี้อาจต้องมีการตรวจเพิ่มเติมตามแนวทางท้องถิ่น รัฐ และ/หรือระเบียบของประเทศ นั้นๆ ตัวอย่างควบคุมของชุดตรวจแอนติเจนของไวรัสโคโรน่าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ กรุณาติดต่อ reOpenTest หรือตัวแทนผู้จัดจำหน่าย

การเก็บรักษาและความคงทน

 1. เก็บชุดตรวจไว้ที่อุณหภูมิ 2-30°C (36-86°F) และห่างจากแสงแดด ถ้าเก็บชุดตรวจในตู้เย็น ต้องตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) ก่อนใช้งานเป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้ชุดตรวจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ควรเปิดชุดตรวจจนกว่าจะถึงอุณหภูมิห้อง
 2. ชุดตรวจมีอายุการใช้งาน 23 เดือน ชุดตรวจนี้มีอายุการใช้งานถึงวันหมดอายุที่ปรากฏบนกล่องและบนซองฟอยล์ ห้ามนำชุดตรวจไปแช่แข็ง
 3. หลังการเก็บตัวอย่างที่โพรงจมูก ควรนำมาทดสอบโดยทันที

 

วิธีการใช้ชุดตรวจ

การเตรียมชุดตรวจ

 • นำชุดตรวจวางไว้ในอุณหภูมิห้อง (15-30°C) ก่อนเริ่มการทดสอบเป็นเวลา 30 นาที
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดตรวจมีส่วนประกอบครบทั้งหมด
 • ตรวจสอบวันหมดอายุ (EXP) บนกล่องหรือซองฟอยล์ ถ้าหมดอายุแล้วใช้ชุดตรวจอื่น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองฟอยล์ไม่บุบสลาย ห้ามใช้ชุดตรวจหากมองเห็นได้ความเสียหายต่อซองฟอยล์
 • โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มการตรวจ

การเก็บตัวอย่าง

 1. ใช้ไม้ swab สำหรับการเก็บตัวอย่าง
 2. เปิดถุงไม้ swab จากด้านปลายของไม้และนำออกมา ห้ามจับหรือกดด้านที่เป็นสำลี
 3. เอียงศรีษะไปด้านหลังและใช้ไม้ swab แหย่เข้าไปในรูจมูกจนสุด (ลึกประมาณ 1.5-2.5 ซม.)
 4. ถูไม้ swab ไปรอบๆโพรงจมูกอย่างน้อย 5 รอบหรือมากกว่านั้นเป็นเวลา 15 วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตัวอย่าง
 5. ดึงไม้ swab ออกและทำซ้ำกับจมูกอีกด้าน ⚠ต้อง swab ในโพรงจมูกทั้งสองข้าง หากรู้สึกระคายเคือง ให้ทำจมูกอีกข้าง

การสกัดตัวอย่าง

 1. วางหลอดสกัดตัวอย่างในรูบริเวณด้านหลังของกล่องชุดตรวจ
 2. หมุนฝาด้านบนของหลอดบรรจุน้ำยาสกัด แล้วค่อยๆหยดน้ำยาทั้งหมด (ประมาณ 400 ไมโครลิตร) ลงในหลอดสกัดตัวอย่าง
 3. จุ่มไม้ swab ที่เก็บตัวอย่างแล้วลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หมุนและบีบอย่างน้อย 15 ครั้ง จากนั้นบีบน้ำยาออกจากไม้ swab โดยใช้มือบีบหลอดสกัดจากด้านนอก  
 4. หักไม้ swab ตรงจุดหักที่กำหนดไว้ และปิดฝาให้แน่น ⚠ห้ามเอียงหลอดสกัดและระวังการหกรั่วไหล
 5. แช่ไม้ swab ส่วนที่เหลือในหลอดสกัดประมาณ 1 นาที

การทดสอบตัวอย่าง

 1. ฉีกซองฟอยล์ที่ตำแหน่งฉีก แล้วนำชุดตรวจออกมาวางบนพื้นที่แห้งและสะอาด
 2. กลับหลอดสกัดเอาด้านฝาลงด้านล่าง และหยดตัวอย่างช้าๆ ลงในหลุมทดสอบ “S” จำนวน 4 หยด (หรือประมาณ 100 ไมโครลิตร) และเริ่มจับเวลา ⚠ข้อควรระวัง: ระวังการเกิดฟองเมื่อหยดตัวอย่างในหลุมทดสอบ และห้ามเทตัวอย่างลงตลับชุดตรวจ
 3. อ่านผลการทดสอบภายใน 15-20 นาที ⚠ ห้ามอ่านผลหลังจาก 20 นาที

 

วิธีการอ่านผล

 • ผลบวก (+): จะปรากฏแถบสีแดง 2 แถบตรงตำแหน่ง T และ C  ⚠ข้อควรระวัง: ผลบวกอาจปรากฏเป็นแถบสีชมพู หรือสีเทาจางๆ ตรงตำแหน่ง T ได้
 • ผลลบ (-): จะปรากฏแถบสีแดงแถบเดียวตรงตำแหน่ง C และไม่พบแถบสีแดงตรงตำแหน่ง T  
 • การทดสอบที่ผิดพลาด: ไม่ปรากฏแถบสีแดงตรงตำแหน่ง C แสดงว่าใช้งานไม่ถูกต้อง หรือชุดตรวจมีการเสื่อมสภาพ หรือเสียหาย

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้